घर > हाम्रोबारे>गुणस्तर नियन्त्रण

गुणस्तर नियन्त्रण


हामी ढुवानी अघि 100% निरीक्षण र बाहिर पठाउँदा कुनै त्रुटि बिना भागहरू सुनिश्चित गर्न जोड दिन्छौं।


गुणस्तर सधैं पहिलो आउँछ। तेस्रो भाग निरीक्षण पनि अनुमति छ।


हामीसँग हाम्रा निरीक्षकहरू प्रत्येक उत्पादन प्रक्रियाको लागि जिम्मेवार छन् र हरेक दिन गुणस्तर निरीक्षण परिणामहरूको रेकर्ड बनाउँछन्।